مرتضوی: قاچاقچیان حرفه ای را از مردم عادی جدا می کنیم

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز و کالا می گوید که در قانون جدید مبارزه با قاچاق ارزو کالا صف قاچاقچیان حرفه ای و سازمان یافته از مردم عادی جامعه جدا می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه یا قاچاق کالا و ارز روز ششم خرداد گفت: "با تصویب این قانون امر پیشگیری و نیز رسیدگی به مجرمین کلان و قاچاقچیان سازمان یافته در اولویت قرار بگیرد."

آقای مرتضوی اظهار امیدواری کرد که با گسترش چتراطلاعاتی در تمامی استان ها، شناسایی دانه درشت ها و مجرمین حرفه ای آسان تر بشود.

سعید مرتضوی پیش از ریاست ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز، دادستان عمومی و انقلاب تهران بود.

در دوران دادستانی آقای مرتضوی ماجرای بازداشتگاه کهریزک که در جریان اعتراض های پس از انتخابات محل نگهداری عده ای از معترضان بود که به دلیل رفتار غیر انسانی، تجاوز و آزار جنسی و مرگ چند تن از معترضان بازداشتی در آن جنجال برانگیز شد.

با گذشت دو سال از وقوع این ماجرا خواسته اصلی اولیای دم و همچنین بسیاری از شخصیت های سیاسی معترض و حتی تعدادی از چهره های سیاسی منتسب به جناح محافظه کار، برخورد با مقام های قضایی مرتبط با پرونده و به ویژه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، بوده است.