نقدی: بسیج و سپاه حامی دولت های ولایتمدار هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین می گوید که بسیج و سپاه، حامی دولت های ولایتمدار هستند.

به گزارس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه ۶ خرداد (۲۷ مه) گفت: "دولت کنونی کارهای بسیار ارزشمندی را برای نظام و ملت انجام داده است."

آقای نقدی هدفمند کردن یارانه ها را از "اقدامات مهم دولت دهم" دانست که به عنوان "جراحی اقتصاد کشور" از آن یاد می شود.

رئیس سازمان بسیج با اشاره به موج بیداری اسلامی در سراسر جهان، الگوی تمام کشورهای منطقه را جمهوری اسلامی دانست.