مصلحی: وزارت اطلاعات ویروس‌ها را کنترل می کند

وزیر اطلاعات ایران می گوید که وزارت اطلاعات بر شبکه های مجازی و اینترنتی احاطه کامل دارد و به راحتی اجازه نمی دهد که ویروسی وارد کشور شود.

به گزارش خبرگزاری مهر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ششم خرداد گفت: "اگر جایی هم جاسوسی یا فریب خورده ای اقدامی انجام دهد با پیش بینی های وزارت اطلاعات ویروس‌ها کنترل می شوند."

آقای مصلحی در ادامه افزود: "بعضی وقت ها فضاهای بی جهتی شکل می گیرد که واقعیتی ندارد. همانگونه که قبلا ویروسی نفوذ کرده بود که با آن برخورد کرده بودیم و دو سال بعد از اقدام برخوردی ما، اطلاع رسانی شد."

در تیر ماه سال ۸۸ خورشیدی اعلام شد که سیستم های صنعتی ایران به کرم جاسوسی به نام "استاکس نت" آلوده شده اند که احتمالاً اطلاعات صنعتی و محرمانه زیادی را از ایران خارج کرده است.

برخی کارشناسان فناوری اطلاعات گفته اند که احتمال دارد کرم اینترنتی "استاکس نت"، اخلال در تاسیسات هسته ای ایران را هدف گرفته بودند.

در آن زمان، وزیر اطلاعات خبر داده بود که کرم استاکس نت در ایران مهار شده و "مجموعه‌ای که می‌خواسته از این ویروس استفاده کند، نتوانسته هیچ بهره‌برداری از آن ببرد."