عدم توافق احزاب یونان درباره طرح اصلاحات اقتصادی

رهبران احزاب سیاسی در یونان نتوانسته اند درباره جزئیات طرح کاهش هزینه های کشور به توافق دست پیدا کنند.

هم اکنون این نگرانی وجود دارد که یونان نتواند اقساط بدهی خارجی خود را بپردازد.

اقتصاد یونان به دریافت کمک های کلان از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا وابسته است.

صندوق بین المللی پول هشدار داده که نمی تواند تضمین کند در ماه ژوئن به این کمک ها ادامه خواهد داد.

جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان که به حزب سوسیالیست وابسته است در تلاش است که حمایت احزاب مختلف از طرح کاهش هزینه های عمومی را جلب کند.

آنتونیس سامارس، رهبر محافظه کاران در نشست آتن این طرح را رد کرد و گفت که اجرای آن اقتصاد یونان را نابود خواهد کرد.

دولت یونان روز پنجشنبه اجرای یک طرح خصوص سازی را آغاز کرد اما مقام های اروپایی می گویند که این طرح باید در سطح گسترده تری انجام شود.