آزادی بیشتر برای صاحبان رستوران ها در کوبا

دولت کمونیستی کوبا آزادی های تازه ای برای مالکان رستوران ها در نظر گرفته است.

بر اساس ضوابط جدید، آنها می توانند در آن واحد از ۵۰ مشتری پذیرایی کنند که حدود دو برابر تعدادی است که پیشتر اجازه آنرا داشتند.

دولت رائول کاسترو همچنین تخفیف های مالیاتی جدیدی برای کسبه و پیشه ورانی که اشتغال زایی کنند در نظر گرفته است.