حمایت رئیس جمهوری صربستان از محاکمه ملادیچ در لاهه

بوریس تادیچ، رئیس جمهوری صربستان، از استرداد راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی پیشین صرب بوسنی به دادگاه لاهه حمایت کرده است.

یک قاضی در صربستان اعلام کرده که راتکو ملادیچ را می توان به دادگاه بین المللی رسیدگی به جرائم جنگی در لاهه تحویل داد.

اما وکیل ژنرال ملادیچ در نظر دارد که در این مورد از دادگاه درخواست تجدید نظر کند.

راتکو ملادیچ پنجشنبه پس از ۱۶ سال دستگیر شد.

مقام های صربستان می خواهند که آقای ملادیچ را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی به دادگاه جنایات جنگی در لاهه مسترد کنند.

او در ارتباط با کشتار حدود ۷۵۰۰ مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا متهم به نسل کشی است.

در پی دستگیری رادوان کاراجیچ در سال ۲۰۰۸، ژنرال ملادیچ به بزرگترین فراری در ارتباط با جنایات جنگ بوسنی تبدیل شد.