تشدید ناآرامی ها در شرق پرو

ناآرامی ها در شهر پونو در شرق پرو تشدید شده است.

ناآرامی ها زمانی آغاز شد که فعالان بومی در مخالفت با معدن جدید نقره، دست به خشونت زدند.

پلیس از مرکز شهر عقب نشینی کرده و چند ساختمان دولتی در این شهر به آتش کشیده شده اند.

هزاران تظاهرکننده از جنبش بومی آیمارا، راه های اصلی به شهر را مسدود کرده اند.

این افراد خواهان جلوگیری از فعالیت یک شرکت معدنی کانادایی در سرزمین های اجدادی خود هستند و از این می ترسند که رودخانه تیتیکاکا (بزرگ ترین دریاچه آمریکای لاتین) آلوده شود.