تظاهرات هزاران نفر در گرجستان

هزاران نفر در تفلیس، پایتخت گرجستان، در اعتراض به برخوردهای خشن پلیس با گروه های مخالف دولت در روزهای اخیر تظاهرات کردند.

چهارشنبه شب، هنگامی که پلیس برای پاکسازی یکی از میدان های شهر تفلیس به این محل رفته بود، دو نفر از معترضان کشته شدند.

این میدان طی چند روزه گذشته به تصرف فعالان مدنی مخالف دولت در آمده بود، اما افراد پلیس می خواستند مسیر عبور رژه روز استقلال گرجستان را باز کنند.

وزیر کشور گرجستان می گوید که این دو نفر به دلیل تصادف با یک خودروی مخالفان در خارج از میدان کشته شده اند.