واکنش ها به 'کمک ۷۶۰ میلیارد تومانی دولت ایران به حوزه'

شورای عالی حوزه های علمیه ایران با انتشار نامه ای، به یادداشت اخیر علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری ایران و مدیرعامل خبرگزاری دولتی این کشور، اعتراض کرده است.

آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه های علمیه نیز پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان توسط دولت به حوزه عملیه قم را در سال گذشته، تکذیب کرده است.

آقای جوانفکر در سرمقاله یکی از شماره های اخیر روزنامه ایران با ارائه آمار و ارقام از کمک های دولت به حوزه علمیه، این کمک های مالی را نشانه توجه و "ارادت" رئیس جمهوری به روحانیت و مراجع دانسته بود.

در نامه شورای عالی حوزه ها آمده است: "اعتبارات و کمک های دولتی هیچگاه صد در صد استیفاء نمی شود، به ویژه در سالی که لایحه بودجه در دومین ماه سال مالی از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت."