۵ هزار نفر در شرکت ملی نفت ایران استخدام می شوند

یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که چهار هزار و ۹۰۷ نفر در مقاطع فوق دیپلم تا دکترا در این شرکت استخدام می شوند.

عباس خنیفر گفت که استخدام این عده با موافقت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و سرپرست وزارت نفت صورت می گیرد.

به گفته آقای خنیفر این تعداد برای فعالیت در مناطق عملیاتی به استخدام شرکت ملی نفت در می آیند و فعالیت آن ها در تهران ممنوع است.

وی در عین حال تاکید کرد که در شرکت ملی نفت ایران بیش از ۱۱ هزار سمت سازمانی نیازمند جذب نیروی انسانی است.

براساس مقررات شرکت ملی نفت، هر یک از نیروهای انسانی تازه استخدام برای هر نوع سمت سازمانی باید دست کم ۵ سال را در مناطق عملیاتی سپری کنند.