'رسیدگی به شکایت از مشایی و بقایی در مجلس'

غلامرضا اسداللهی، یکی از نمایندگان مجلس ایران می گوید که رسیدگی به شکایت از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و حمید بقایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در کمیسیون اصل ۹۰ آغاز شده است.

آقای اسداللهی گفت که این شکایت توسط عده ای از نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داد.

آقای اسداللهی افزود که شکایت از این دو مقام ارشد ایران، به اتهام "اخلال در امور کشور، ایجاد هزینه و اظهارنظرهای بیجا" مطرح شده است.