وزیر مسکن ایران: خانه‌ها روی دستمان مانده است

علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی ایران می گوید که "عده ای از پنجم فروردین بر طبل بالا رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می کوبند."

آقای نیکزاد با رد اخبار مبنی بر افزایش نرخ اجاره مسکن، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: "قیمت بالا نمی رود و این افراد یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته ایم که روی دستمان مانده است."

وی موضوع مسکن را یک مسئله سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توصیف کرد.