مصر گذرگاه رفح به غزه را باز می کند

دولت مصر از صبح روز شنبه گذرگاه رفح به غزه را به روی بیشتر فلسطینی ها خواهد گشود.

غزه از سال ۲۰۰۷ که کنترلش به دست گروه حماس افتاد تحت انسداد بوده است.

گذرگاه رفح از ساعت نه صبح به وقت محلی باز خواهد شد.

زنان، کودکان و نیز مردان بالای ۴۰ سال اجازه تردد از این گذرگاه را خواهند داشت اما مردان ۱۸ تا ۴۰ ساله به مجوز نیاز خواهند داشت.

پیش از این فقط ۳۰۰ نفر در روز اجازه عبور از گذرگاه رفح و ورود به مصر را داشتند.

در زمان حاکمیت حسنی مبارک - که در ماه فوریه برکنار شد - مصر با دولت حماس مخالف بود و برای اعمال انسداد غزه با اسرائیل همکاری می کرد.

اسرائیل می گوید که این حصر برای جلوگیری از قاچاق سلاح به غزه لازم است.