مرگ رئیس جمهور منطقه جدایی‌طلب آبخاز

سرگئی باگاپش، رئیس جمهور منطقه جدایی طلب آبخاز در گرجستان در بیمارستانی در مسکو در ۶۲ سالگی درگذشت.

مقام های این منطقه جدایی طلب می گویند دلیل مرگ او به علت مشکلات ناشی از عمل جراحی بر روی شش بوده است.

آقای باگاپش در سال ۲۰۰۹ برای دومین دوره متوالی به ریاست جمهوری این منطقه انتخاب شد. گرجستان این انتخابات را "غیرقانونی" خواند.

روسیه در سال ۲۰۰۸ با گرجستان بر سر مناطق آبخاز و اوستیای جنوبی وارد جنگ شد.

آبخاز در سال ۱۹۹۲ استقلال خود از گرجستان را اعلام کرد. تنها روسیه و چند کشور این استقلال را به رسمیت شناخته اند.

مقامات آبخاز گفته اند که معاون رئیس جمهور به طور موقت اداره این منطقه را به عهده می گیرد.

.