سومین روز برپایی تجمع اعتراضی در شیراز

در پی انتصاب سرپرست جدید برای استانداری فارس، عده ای از منتقدان این انتصاب برای سومین روز در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس درحالی که مردم شیراز شاهد تحصن اعتراض‌آمیز تشکل‌های دانشجویی مقابل استانداری فارس هستند، نیروهای حراست استانداری این استان با کمک نیروهای انتظامی بنری که دانشجویان روی آن نوشته بودند "ورود فرقه انحرافی به استانداری فارس ممنوع" را پاره کردند.

در پی استعفای عبدالله حسینی از سرپرستی استانداری فارس، فرهاد سجادی معاون برنامه ریزی این استانداری جایگزین وی شده است.

بلافاصله پس از این انتصاب، آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز به شدت از آن انتقاد کرد و پس از آن، عصر جمعه ششم، شنبه هفتم خرداد و نیز امروز تجمعی با شرکت ده ها نفر مقابل استانداری فارس شکل گرفته است .

یک منبع آگاه به بی بی سی گفت: "معترضان در چند نوبت بر در استانداری قفل زدند. آن ها بنری به ساختمان استانداری زده اند با این مضمون که ورود جریان انحرافی ممنوع. آن ها می گویند که استاندار جدید فارس نباید به طیف مشایی وابسته باشد و همچنین می خواهند که دولت در انتصاب استاندار جدید، به نظرات آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز عمل کند."