آبگیری سد سیمره 'پیش از پایان کاوش های باستان شناسی'

به گزارش خبرگزاری مهر، سد سیمره درحالی آبگیری شد که برخی از باستان شناسان می گویندکاوش های باستانی در محل احداث این سد پایان نیافته است و سازمان میراث فرهنگی نمی بایست مجوز آبگیری سد را صادر می کرد.

به گفته باستان شناسان در صورت ادامه عملیات کاوش احتمال اینکه جستجو در محوطه ساسانی و نوشنگی این محدوده منجر به کشف ارتباط دوران نوسنگی خوزستان با لرستان شود وجود دارد.

محمد رهبری، مدیر طرح سد و نیروگاه سیمره در این باره گفت: "با اتمام مطالعات باستان شناسی، مجوز آبگیری مرحله ای سد سیمره از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شده است."

به گفته آقای رهبری اگر این سد ساخته نمی شد شاید تا سالها این محوطه های باستانی کاوش نمی شدند.

سد و نیروگاه سیمره به عنوان یکی از مهمترین پروژه های آبرسانی روی رودخانه سیمره واقع در حد فاصل استان ایلام و لرستان، اردیبهشت ماه امسال آبگیری شد.

آبگیری این سد و زیر آب رفتن آثار و محوطه های تاریخی فراوان حوضه رودخانه سیمره، یکی از اصلی ترین نگرانیهای دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی بوده است.