ثبت دو اثر ایرانی در حافظه جهانی سازمان یونسکو

دو اثر تاریخی "التفهیم"نوشته ابوریحان بیرونی و "خمسه" اثر نظامی گنجوی در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شدند.

به گفته ایرینا بوکووآ، مدیر کل سازمان جهانی یونسکو، امسال ۴۵ اثر به فهرست ثبت حافظه جهانی یونسکو افزوده شدند. دو اثر از این تعداد مربوط به آثار ایرانی است.

کتاب التفهیم تنها کتاب ابوریحان بیرونی است که به فارسی نوشته شده است.

این کتاب در قرن پنجم هجری قمری نوشته شده و درباره نجوم و ریاضیات است.

کتاب خمسه یا پنج گنج اثر نظامی گنجوی نیز از منظومه های عاشقانه در زبان فارسی است.

این کتاب شامل پنج مثنوی از جمله مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است.

تعداد آثار ثبت شده در یونسکو به گفته مدیر کل این سازمان اکنون به ۲۳۸ اثر رسیده است.

برنامه‌ حافظه‌ جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۲ میلادی تاسیس و برای ارتقای حفاظت و نگهداری از میراث مستند جهانی و آشنایی عموم مردم با آثار ارزشمند جهانی، از سال ۱۹۹۷ ثبت میراث مستند در فهرست جهانی را آغاز کرد و کشورها هر دو سال یک‌بار می‌توانند حداکثر دو اثر خود را برای ثبت در فهرست میراث مستند معرفی کنند.