رساله نوشتن دانشجویان مقیم خارج در مورد ایران 'ممنوع نیست'

محمدحسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم از "رفع محدودیت" انتخاب موضوعات مرتبط با درباره ایران برای رساله دکتری دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج کشور خبر داده است.

آقای مجلس آرا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که "مساله" دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور که می‌خواهند موضوع رساله دکتری‌شان درباره ایران باشد، با این صورت حل شده که این دانشجویان باید از یک استاد راهنما و یک مشاور ایرانی استفاده کنند.

در اسفند ماه گذشته، محمدحسین مجلس آرا از ممنوعیت انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران برای دانشجویان خارج از کشور خبر داده و تاکید کرده بود که "ممنوعیت انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران هم شامل دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌روند و هم شامل دانشجویان بورسیه دولتی می‌شود." وی امروز در پاسخ به اینکه "آیا دانشجویان ایرانی خارج کشور که می خواهند استاد راهنما و استاد مشاور ایرانی انتخاب کنند باید تأییدیه ای در این زمینه از وزارت علوم داشته باشند"، به گفتن این نکته بسنده کرده که اگر این داننشجویان با وزارت علوم نیز هماهنگی داشته باشند "خیلی خوب است".