رد لایحه دولت در جلسه جنجالی مجلس ایران

قانونگذاران ایران در جلسه علنی امروز مجلس، که صحنه نطق های تند تعدادی از نمایندگان در انتقاد از دولت بود، به یک فوریت "لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی" رای ندادند.

به گزارش خبرآنلاین نمایندگان منتقد، به اینکه دولت به جای فرستادن لایحه ادغام وزارتخانه ها، لایحه شرح وظایف وزارت خانه های جدید را به مجلس ارائه می کند، اعتراض کرده اند.

در جلسه امروز، احمد توکلی لایحه پیشنهادی دولت را "لجاجت با تفسیر شورای نگهبان و نظر رهبری در جلسه حل اختلاف" عنوان کرده است.

در پی تصمیم سه هفته پیش دولت محمود احمدی نژاد در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید، مجلس ایران این اقدام را خلاف قانون دانست و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این زمینه شد.

در واکنش به درخواست مجلس ایران، شورای نگهبان در تفسیری بر لزوم تصویب ادغام وزارتخانه ها توسط مجلس تاکید کرد و آیت الله خامنه ای نیز این تفسیر را لازم الاجرا دانست.