'مصر یک دیپلمات ایرانی را دستگیر کرد'

مقام های امنیتی مصر می گویند یک دیپلمات ایرانی را به ظن جاسوسی، در قاهره پایتخت این کشور دستگیر کرده اند.

این در حالی است که نمایندگی دیپلماتیک ایران در مصر این موضوع را تکذیب کرده است.

از زمان برکناری حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر در ماه فوریه گذشته، شورای نظامی حاکم بر مصر علاقمندی خود را به داشتن روابط بهتر با ایران نشان داده بود.