زوما برای میانجیگری صلح به لیبی می رود

جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی به منظور یافتن راهی برای پایان درگیری ها و برقراری صلح به لیبی می رود.

هنوز معلوم نیست که سفر دوم آقای زوما شامل پیشنهاد خروج معمر قذافی رهبر لیبی نیز می شود یا خیر.

مخالفان مسلح سرهنگ قذافی که از فوریه گذشته تاکنون در نبرد با حکومت لیبی هستند هر گونه مذاکره را مشروط به کناره گیری او کرده اند.

در همین حال آقای زوما که رهبر کنگره ملی آفریقا نیز است بمباران لیبی توسط ناتو را محکوم کرده است.

زیزی کودوا سخنگوی آقای زوما گفت که سفر روز دوشنبه او بخشی از تلاش اتحادیه آفریقا برای تشویق لیبی به اصلاحات سیاسی و پایان دادن به بحران جاری محسوب می شود.

اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام های دفتر آقای زوما گفته است که طرح وی شامل استراتژی خروج سرهنگ قذافی است.