کره شمالی ارتباط با کره جنوبی را قطع کرد

دولت کره شمالی گفته است که همکاری خود با دولت کره جنوبی را متوقف می کند و ضمن قطع ارتباط نظامی با جنوب، دفتر رابط در یک تفریحگاه مشترک دو کشور را بسته است.

تصمیم دولت کره شمالی در قطع ارتباط با کره جنوبی چند روز پس از بازگشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، از دیداری رسمی از چین اتخاذ شده و دلیل آن مشخص نیست.

این دیدار باعث امید به از سرگیری مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه های هسته ای کره شمالی شد که آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، روسیه و کره شمالی در آن شرکت داشته اند.

به گفته ناظران، ممکن است تصمیم کره شمالی موانعی را بر سر راه این مذاکرات ایجاد کند و از سوی دیگر، باعث شود درخواست کره شمالی برای دریافت کمک های غذایی از آمریکا و کره جنوبی با سردی مواجه شود.