قطر ملوانان بازداشتی ایرانی را آزاد کرد

قطر شانزده ملوان ایرانی را که به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای آن کشور بازداشت شده بودند آزاد کرده است.

سفیر ایران در قطر با اعلام این خبر گفته است که دادگاهی در قطر این شانزده نفر را از "اتهامات وارده" تبرئه و دستور آزادی آنان را صادر کرد و این افراد رو پنجشنبه همراه با قایق های ماهیگیری خود قطر را به مقصد بوشهر ترک کردند.

گاردهای ساحلی قطر روز 24 ماه مارس دو کشتی ماهیگیری ایران را توقیف و سرنشینان آنها بازداشت کرده بودند.

امیرنشین قطر و ایران دارای مرزهای مشترک آبی در خلیج فارس هستند.