رحیمی: به بهانه انتخابات مجلس به دولت حمله نکنند

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در سخنانی در مراسم آغاز عملیات سد گرین نهاوند گفته است: "ما انتخابات مجلس را پیش رو داریم، سی نفر کاندیدا می شوند و سی جور به دولت حمله می کنند و همه چیز را زیر سئوال می برند."

به گزارش ایرنا، آقای رحیمی گفته است که هنوز انتخابات شروع نشده، "بعضی ها برای حمله به دولت برنامه های خود را آغاز کرده اند" و ظاهرا در اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهاد، افزوده است: "تلاش می کنیم فرمان رهبر معظم انقلاب را عملی کنیم ولی امیدواریم در این راستا، عده ای مانع نشوند و درگیری سیاسی ایجاد نکنند."

معاون اول رئیس جمهوری در توصیف محمود احمدی نژاد گفته "او کسی است که سکان هدایت دولت را برعهده دارد و شب را از روز باز نمی شناسد" و افزوده "همه در حال حرکت هستیم و این دولت، تماما برکت، کار و تلاش است."

محمدرضا رحیمی از جمله گفته است که به دستور محمود احمدی نژاد، قرار است در سال ۱۳۹۲، جشن خانه دار شدن تمامی متقاضیان مسکن برگزار شود و دولت می خواهد در سال جاری، دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.