تانکهای سوریه شهرهای شمال این کشور را به توپ بسته اند

براساس گزارش های رسیده از سوریه، در جریان تظاهرات اعتراضی مردم شهرها و روستاهای واقع از شمال شهر حمص، دست کم یازده نفر در اثر حمله ماموران نظامی و امنیتی کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند.

همزمان، ساکنان شهرهای این منطقه گزارش کرده اند که واحدهای پیاده و زرهی ارتش مناطق مسکونی شهرهای رستن و تلبیسه را هدف گلوله باران قرار داده و با ورود به خانه های مردم، به بازداشت گسترده ساکنان دست زده اند.

این گزارش های حاکی از آن است که سحرگاه روز دوشنبه، 9 خرداد (30 مه)، تانک های ارتش شهر تلبیسه را از چند سو زیر آتش شدید توپ گرفتند.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در منطقه، ساکنان محلی گفته اند به دلیل ادامه آتشباری نیروهای ارتش و عملیات تک تیراندازانی که بر قرار ساختمان های مرتفع شهر مستقر شده اند، دسترسی به کشته شدگان و کمک به زخمی های حملات ارتش به مردم این شهرها ناممکن است.