وزیر علوم: ریاست دانشگاه انتخابی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره دلیل انتصابی بودن روسای دانشگاهها گفت: "من اگر نتوانم رئیس دانشگاه را انتخاب کنم چگونه می‌توانم سیاستها را در دانشگاه اعمال کنم."

او افزود: "ریاست دانشگاه هم باید سیاستها را اعمال کند اگر نتواند رئیس دانشکده خود را انتخاب کند چطور می تواند این سیاستها را اعمال کند. این سیاستها هم از بدنه جمع می شود و به سیاست وزارت علوم بدل می‌شود."

آقای دانشجو همچنین گفت: "در دنیا تنها شاید یکی دو جا وجود داشته باشد که بگویند رئیس دانشگاه به صورت انتخابی و با رأی‌گیری انتخاب شود. رئیس دانشگاه باید شاخصهایی را داشته باشد و انتخابی نیست."