مطهری: آزادی بیان حتی اگر منجر به انکار خدا شود اشکالی ندارد

به گزارش خبرگزاری فارس، علی مطهری نماینده مجلس ایران گفت "مرز آزادی؛ نفاق، فریب و نیرنگ است و هر کسی باید در تفکر خود آزاد و در بیان آن نیز آزاد باشد و حتی اگر منجر به انکار خدا و جمهوری اسلامی باشد چنین کسی باید در بیان فکر خود ‌آزاد باشد، مادامی که نیرنگ و فریب نیست باید در بیان خود آزاد باشد."

آقای مطهری گفت: "اگر که براساس تفکر رسیدم اینجا که خدا و پیامبر وجود ندارد، بیان آن باید آزاد باشد و از آن معذب نخواهد بود، چرا که به دنبال حقیقت بوده است ولی اگر فردی از آیات قرآن استفاده کرد در حالیکه اعتقاد به آن ندارد، جلوی آن را باید گرفت."

آقای مطهری در رابطه با اتفاقات بعد از انتخابات سال ۸۸ گفت: "در بحران‌های اخیر من در مصاحبه‌هایم گفتم، ما بی‌جهت اینقدر از کسانی که به هر دلیلی به انتخابات اعتراض داشتند و فکر می‌کردند تقلب شده وحشت کردیم، باید می‌گذاشتیم چند بار شعار دهند، تجمع کنند تلویزیون پخش کند و وقتی هیجان آنها پایین آمد، آن موقع که حداکثر صد هزار نفر باقی می‌ماندند که به دنبال آشوب بودند، آن موقع باید سخت گرفته می‌شد، نه اینکه از روز اول باتوم به دست بگیریم."

او افزود: "گاهی اوقات اشتباه در مدیریت بحران است، اما باید توجه داشت در چنین بحران‌هایی تصمیم‌گیری سخت است، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر اجازه تجمع داده می‌شد افراد بیشتری کشته نمی‌شدند، امثال ما هم نمی‌توانند چنین ادعایی بکنند، ولی آنچه که به نظر می‌آید این است ما نباید بی‌جهت از حرف مخالف وحشت داشته باشیم."