مجلس تخلف احمدی نژاد را به قوه قضاییه گزارش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تایید گزارش تخلف رئیس جمهوری در سرپرستی وزارت نفت از سوی این کمیسیون خبر داد و گفت: "در صورت رای مجلس به این تخلف، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال می‌شود."

آقای حسینی همچنین گفت که ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی در خصوص تخلف رئیس جمهور در سرپرستی وزارت نفت نامه ای منتشر کرده اند.

به گفته این نماینده مجلس، این نامه به رئیس مجلس نوشته شده و آقای لاریجانی آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع داده است.

آقای حسینی گفت: "این نامه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تخلف مد نظر نمایندگان به تایید کمیسیون رسید."