انتقاد مجلس از برنامه سفر وزیر خارجه ایران به عربستان

جواد جهانگيرزاده، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ایران در ارتباط با برنامه سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی گفت: "سفر به عربستان در شرايط كنونی به هيچ وجه قابل توجيه نيست."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جهانگیرزاده ضمن نامناسب خواندن زمان این سفر گفت: "اين حركت مطمئناً انقلابيون بحرين را با يک سوال بزرگ مواجه می‌كند. ما بحث جدی با عربستان در شرايط كنونی به هيچ وجه نخواهيم داشت."

به گفته آقای جهانگیرزاده عربستان اين سفر را به عنوان يك پيروزی برای خود قلمداد می‌كند.

او همچنین گفت که مجلس و كميسيون امنيت ملی درباره اين موضوع حساس بوده و امكان بروز هر اتفاقی وجود دارد و حتما اگر چنين سفری صورت بگيرد نمايندگان مجلس ساكت نخواهند نشست.

این عضو كميسيون امنيت ملی مجلس، ابراز اميدواری كرد که آقای صالحی با مشورت‌های لازم از انجام اين سفر خودداری كند.

انتقادهای در حالی ادامه دارد که حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه، برنامه سفر وزیر خارجه به عربستان را تکذیب کرده و گفته است "همانطورکه وزیر خارجه، مسئولان منطقه ای و سخنگوی وزارت در جلسات متعدد کمیسیون امنیتی ملی مجلس اظهار کرده اند، وزیر امور خارجه در گذشته و هم اکنون هیچ برنامه ای برای سفر به عربستان سعودی در دست اقدام نداشته است."