مرگ ۲۶ نفر در هند به علت سقوط اتوبوس به داخل دریاچه

حداقل ۲۶ نفر در هند به علت سقوط یک اتوبوس به داخل یک دریاچه کشته شده اند.

مقام های هندی می گویند سرنشینان این خودرو که عازم مهمانی عروسی بودند از شهر گواتی در ایالت آسام در شمال شرقی عازم منطقه کامروپ بودند.

این اتوبوس در حال عبور از یک پل چوبی بود که داخل دریاچه سقوط کرد.

گزارش های ارسالی حاکی از آن است که روستانشینان توانستند شش نفر را نجات دهند.

.