سرباز افغان مربی استرالیایی خود را کشت

یک سرباز افغان مربی استرالیایی خود را به ضرب گلوله از پای در آورده و متواری شده است.

به گزارش وزارت دفاع استرالیا، گروهبان بیست و پنجساله ارتش این کشور هنگامی هدف اصابت گلوله قرار گرفت که همراه با سرباز افغان در یک ماموریت نگهبانی در ولایت اروزگان شرکت داشت.

انگیزه این قتل مشخص نیست اما براساس گزارش ها، نیروهای استرالیایی و افغان جستجو برای یافتن ضارب را آغاز کرده اند.

شمار نفرات واحدهای اعزامی ارتش استرالیا به افغانستان به حدود یک هزار تن می رسد که عمدتا در زمینه آموزش نیروهای ارتش افغانستان به منظور بر عهده گرفته وظیفه حفظ امنیت ولایت اروزگان فعالیت دارند.