درخواست تسریع رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی ایران

جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران با ارسال نامه ای برای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستار تسریع در تعیین نماینده ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران و رسیدگی سریعتر به وضع زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شده اند.

به گزارش سایت جرس، این نامه که یکصد و پنجاه و یک نفر آن را امضا کرده اند، توسط شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، تسلیم بان کی مون شده است.

نویسندگان نامه، با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و تصمیم شورای حقوق بشر سازمان برای اعزام گزارشگر وبژه به این کشور، نسبت به "وضعیت غیرقانونی و غیرانسانی زندانیان عقیدتی - سیاسی که منجر به اعتصاب غذای تعدادی از آنان در زندان رجایی شهر شده" ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شده اند.

در این نامه، شرایط زندانیان سیاسی در سایر زندان های جمهوری اسلامی هم "دشوار و وحشتناک" توصیف شده و از بازجویی زندانیان تحت شکنجه جسمی و روحی برای اخذ "اعتراقات اجباری"، برگزاری محاکمات مغایر موازین بین المللی و صدور احکام سنگین سخن رفته است.

نویسندگان نامه با یادآوری تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در ارتباط با میثاق های بین المللی ناظر بر حفظ حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته اند تا حکومت این کشور را برای رعایت حقوق زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهد.