دفتر رهبر جمهوری اسلامی واژه پلیس را ابقا کرد

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از جمله وظایف آن واژه گذاری در برابر لغات خارجی است، گفته است که از قبول واژه پاسور، که به عنوان جایگزینی برای لغت پلیس پیشنهاد شده بود، منصرف شده و قرار نیست معادلی برای لغت پلیس انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان طی یک سال گذشته برای انتخاب معادل واژه پلیس تلاش فراوانی به خرج داد و از میان بیش از یکصد و پنجاه معادل پیشنهادی، تنها واژه پاسور (بر وزن پایور) توانست نظر مسئولان دفتر واژه گزینی نظامی نیروهای مسلح را جلب کند.

با وجود این، به دلیل دشواری تلفظ لغت پاسور و اینکه اصطلاح پلیس در گذشته هم رایج بوده، این وازه همچنان حفظ شده است.

ظاهرا نظر دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم فرهنگستان در ابقای واژه پلیس موثر بوده است.

خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان، گفته است: "معادل پاسور حذف شده و دفتر رهبری به ما در فرهنگستان اعلام کرد که این کلمه نباید به عنوان جانشین پلیس انتخاب شود."

آقای حداد عادل گفته است: "فرهنگستان هم با تمکین به این نظر، اعلام می کند که پلیس معادلی ندارد و جایگزینی برای آن انتخاب نشده است."