عزت الله سحابی درگذشت

بامداد سه شنبه، ۱۰ خرداد (۳۱ مه)، گزارش شد که عزت الله سحابی، از فعالان سیاسی ملی مذهبی ایران و از مقامات پیشین جمهوری اسلامی، در ساعات شب در بیمارستان مدرس سعادت آباد تهران درگذشته است.

عزت الله سحابی هشتاد و یک سال سن داشت و مدتی بیمار بود.

سحابی فعالیت سیاسی خود را در زمان حکومت سلطنتی ایران و به خصوص پس از ماجرای بیست و هشت مرداد سال ۱۳۳۲ آغاز کرد و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ سمت هایی مانند عضویت در شورای انقلاب، وزارت و نمایندگی مجلس را بر عهده داشت.

فعالیت سیاسی عزت الله سحابی در سال های پیش از انقلاب در چارچوب نهضت آزادی، به رهبری مهدی بازرگان، صورت می گرفت که پدرش، یدالله سحابی نیز از اعضای ارشد آن به شمار می رفت.

پس از انقلاب، وی به دلیل تفاوت دیدگاه های اقتصادی خود با نهضت آزادی، از این تشکل کنار رفت و رهبری گروه موسوم به ملی مذهبی ها را برعهده گرفت.

در مقایسه با نهضت آزادی، که طرفدار آزادی اقتصادی بودند، ملی مذهبی ها از سیاست های متمرکزتر اقتصادی حمایت می کردند.

عزت الله سحابی به دلیل فعالیت های سیاسی خود در قبل از انقلاب مدتی زندانی بود و در جمهوری اسلامی هم به خاطر اختلاف نظر با حکومت، چند بار بازداشت و زندانی شد.