وزیر بازرگانی از برخورد شدید با محتکران خبر داد

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران می گوید که سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با محتکران کالاها در انبارها به شدت برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای غضنفری افزایش قیمت برخی کالاها را در نتیجه رشد قیمت جهانی دانست و گفت: "معمولا با افزایش فصلی قیمت برخی از کالاها مواجه هستیم که این مساله به سرعت در فصل بعدی با فراوانی کالا به حالت عادی بر می گردد."

آقای غضنفری با بیان اینکه اکنون نیز افزایش قیمت در بازار شامل بسیاری از کالاها نمی شود، گفت که در برخی موارد مانند لبنیات که افزایش قیمت صورت گرفته بود، با عاملان این افزایش غیر قانونی برخورد شد، طوری که شرکت تولید کننده مجبور به برگرداندن قیمت ها شد.

او افزایش قیمت در برخی اقلام را ۵ تا ۱۰ درصد عنوان کرد و گوشت را از اقلامی دانست که قیمت آن رشد چندانی نداشته است.