علیخانی: رئیس جمهور سفرهای استانی را تعطیل کند

قدرت الله علیخانی نماینده قزوین در مجلس گفته که بهتر است رئیس جمهور سفرهای استانی اش را تعطیل کرده و به وضع کارگران و نابسامانی تولید رسیدگی کند.

آقای علیخانی آمارهای رئیس جمهور را زیر سئوال برده و گفته که "آمارهایی که به شما (احمدی نژاد) داده اند، غلط است، مردم گرفتارند و با مشکلات زیادی مواجه اند."

آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی گفته بود که ۸۰ درصد مردم قبض های گاز کمتر از ۴۰ هزار تومان داشته اند اما آقای علیخانی می گوید که این آمارها درست نیست و حمام های روستایی با مشکل کمبود گاز مواجهند و مردم نمی توانند از آنها استفاده کنند و مشکل شرعی پیدا کرده اند.

نماینده قزوین به آقای احمدی نژاد که اکنون سرپرستی وزارت نفت است، گفته است که "در حال حاضر حل این مشکل در دست خود شماست، این مشکل را حل کنید."

آقای علیخانی با ابراز امیدواری نسبت به این که نمایندگان مجلس در برابر ملت شرمسار نباشند، گفته که "اگر به وظایفمان درست عمل می کردیم الان در چنین وضعیتی نبودیم."