انفجار در یک انبار سوخت در جبل الطارق

یک مقام پلیس جبل الطارق به بی بی سی گفته است انفجاری در بندر جبل الطارق روی داده و باعث زخمی شدن دو نفر شده است.

این انفجار در تاسیسات اصلی ذخیره سوخت بندر جبل االطارق در نزدیکی جایی که یک کشتی تفریحی پهلو گرفته بود روی داد.

زخم های یکی از مجروحان سطحی و زخم های نفر دیگر جدی تر است. امدادگران در صحنه هستند.

به گفته پلیس انفجار در یک تانکر حاوی دیزل روی داد و تحقیقات درباره علت انفجار در جریان است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دود سیاهی که از محل انفجار برخاست از وسط شهر دیده می شد.

جبل الطارق ناحیه ای به وسعت 6.5 کیلومتر مربع با 30 هزار جمعیت در دماغه جنوبی اسپانیاست که در کنترل بریتانیا قرار دارد.

این تنگه دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس وصل می کند.