بلاتر در آستانه ریاست مجدد بر فیفا

در پی ناکامی تلاش ها برای تعویق انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)، به نظر می رسد که سپ بلاتر، در آستانه کسب ریاست مجدد بر این سازمان قرار گرفته باشد.

این چهارمین دوره ریاست بلاتر سوئیسی بر فیفا خواهد بود.

سپ بلاتر تنها نامزد این انتخابات است.

اتحادیه فوتبال انگلستان خواهان آن شده بود که یک نهاد بی طرف، سیاست های اصلاح شده را به فیفا پیشنهاد دهد.

محمد بن همام که ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را برعهده داشت، رقیب اصلی آقای بلاتر بود.

کمیته اخلاقی فیفا بن همام را به اتهام پرداخت رشوه به اعضای اتحادیه فوتبال کارائیب به طور موقت از تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم کرده است.

او این اتهام را بی اساس می داند.