گسترش درگیری های مرگبار یمن

درگیری های طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری یمن شدت یافته و در چند جبهه از جمله صنعا، تعز و شهر بندری زنگبار در جریان است.

در صنعا، پایتخت یمن، نیروهای دولتی بعد از لغو یک آتش بس، با شبه نظامیان قبایلی درگیر شدند و تا نیمه های شب صدای انفجار از نقاط مختلف شهر شنیده شده است.

در تعز، دومین شهر بزرگ یمن، نیروهای امنیتی دست کم ۱۲ نفر از مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور را که برای اعتراض به خیابان آمده بودند، با شلیک گلوله کشتند.

در شهر بندری زنگبار هم شبه نظامیان اسلامگرا نزدیک به القاعده، دست کم پنج سرباز یمنی را کشته اند.

خبرنگار بی بی سی در صنعا می گوید بعضی از ناظران این نگرانی را مطرح می کنند که اوضاع یمن به سمت جنگ داخلی می رود.