دولت بحرین وضعیت اضطراری را لغو می کند

انتظار می رود دولت بحرین روز چهارشنبه، 1 ژوئن، وضعیت اضطراری را که پس از آغاز تظاهرات اعتراضی علیه حکومت در این کشور برقرار شده بود، لغو کند.

در جریان اعتراضات علیه حکومت بحرین، دست کم بیست نفر کشته و تعدادی بازداشت شدند.

گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر از دولت بحرین خواسته اند به بازداشت و محاکمه خودسرانه مخالفان و برگزاری دادگاه های غیرعلنی خاتمه دهد.

همزمان، پادشاه بحرین وعده داده است که ماه آینده "گفتمان ملی" برای به جریان انداختن اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور آغاز خواهد شد.