چند نظامی پاکستان در حمله مهاجمان مسلح کشته شدند

مقامات امنیتی پاکستان گفته اند حدود دویست مهاجم مسلح به یک پست نگهبانی واقع در نزدیک مرز با افغانستان حمله کرده و تعدادی از ماموران مستقر در این پاسگاه را کشته اند.

این حادثه در ناحیه دیر علیا، واقع در ایالت خیبر پشتونخواه (ایالت سرحد سابق) روی داده است.

به گفته مقامات پاکستانی، مهاجمان اونیفورم های ارتش پاکستان را بر تن داشتند و برخی گزارش های حاکی از آن است که ضمن انهدام این پست نگهبانی، چند مدرسه و یک پل را نیز ویران کرده اند.