آغاز مبارزات انتخاباتی رامنی برای ریاست جمهوری آمریکا

میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست، تبلیغات انتخاباتی خود را برای شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، شروع کرده است.

آقای رامنی آغاز مبارزات انتخاباتی خود را در ایالت نیو همشایر اعلام کرده است.

نیو همشایر از جمله اولین ایالات آمریکاست که رای‌گیری اولیه در آنها برای انتخاب نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، در ابتدای روند مبارزات انتخاباتی شروع می‌شود.

رای‌گیری انتخاباتی نامزدها در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری روش خاص خود را دارد. پس از مبارزات اولیه نامزدها (از دو حزب اصلی) در ایالات مختلف در نهایت دو حزب اصلی بر اساس رای‌گیرهای ایالتی، نامزدهای خود را رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کنند.

این دو نامزد در نهایت احتمالا با نامزد (های) مستقل در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در آمریکا آقای رامنی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی حزب جمهوریخواه در انتخابات مطرح است.

عده ای طرح بهداشت و درمان مطرح شده از سوی آقای رامنی را مشابه برنامه بهداشت و درمان آقای اوباما می‌دانند. این در حالیست که بسیاری با برنامه اعلام شده بهداشت و درمان آقای اوباما مخالفند.