تاریخ محاکمه حسنی مبارک مشخص شد

دادگاهی در مصر تاریخ محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر و پسرانش جمال و علا را تعیین کرد.

بر اساس گزارش‌ها قرار است این افراد در تاریخ سوم اوت ( ۱۲ مرداد ) در دادگاهی جنایی در قاهره محاکمه شوند.

آقای مبارک و پسرانش به کشتار معترضان و همچنین فساد مالی در کشور متهم شده‌اند.

این افراد، در صورتی که در مورد دخالت در کشتار معترضان گناهکار شناخته شوند با مجازات مرگ روبرو خواهند شد.