استاندار سابق فارس حاضر به پاسخگویی درباره انتقاداتش نشد

روح الله احمد زاده کرمانی، استاندارد سابق فارس که در حال حاضر معاون رئیس جمهور ی است و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده دارد، در پایان جلسه امروز چهارشنبه ( 11 خرداد) هیات دولت حاضر به پاسخگویی درباره انتقادات مطرح شده در مورد عملکردش در دوران استانداری نشد.

او در پاسخ به خبرنگاران گفت :" وقت برای صحبت کردن زیاد است."

انتقادات و اعتراضات مکرر مردم به عملکرد آقای احمد زاده و عدم انتخاب استاندار جدید فارس از سوی دولت باعث برگزاری تجمعاتی در روزهای اخیر و در نهایت قفل زدن بر درب استانداری فارس شده است.