تلاش دانشمندان آلمانی برای یافتن منشاء باکتری ای کولای

دولت اسپانیا می گوید پس از آن که مقام ها در هامبورگ آلمان به اشتباه شیوع بیماری ای کولای را با سبزیجات صادراتی از اسپانیا مرتبط دانستند، این کشور قصد دارد تا اقداماتی قانونی علیه آلمان اتخاذ کند.

آلمان تایید کرده که انتشار باکتری ای کولای برخلاف آنچه در ابتدا در مورد انتشار آن گزارش شد ناشی از خیارهای صادراتی از اسپانیا نبوده است.

اما مقام های آلمانی هشدار دادن در این مورد را درست عنوان کردند، به این دلیل که در حال حاضر خیارهای پرورش یافته در اسپانیا را عامل متفاوت و کمتر خطرناکی از این باکتری دانسته اند.

دانشمندان آلمانی همچنان در تلاشند تا منشاء باکتری خطرناک ای کولای را پیدا کنند. این بیماری تا به حال به کشته شدن ۱۶ نفر در کشورهای مختلف منجر شده است.