جواد لاریجانی: در قصاص حیات است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران می گوید که حکم قصاص بسیار مهم است و می توان گفت که در قصاص حیات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه قضائیه در نشست تخصصی حقوق بشر گفت: "یکی از مباحثی که غربی ها با ایران مشکل دارند بحث قصاص است. در حالیکه قصاص به نوعی از حقوق افراد جامعه دفاع می کند و حاکم نقش دفاع از حقوق و همچنین ترویج بخشایش را دارد."

او با اشاره به این که غربی ها می گویند که ایران به اندازه چین اعدام دارد و "اعدام در کل بد است"، گفت که آنها معتقدند اعدام موجب کاهش جرائم نمی شود، در حالیکه ایران می گوید که بستگی دارد این حکم در کجا اجرا شود.

پیش از این سازمان های حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرده اند و اتحادیه اروپا اعلام کرده که اعدام ها در ایران "به مرز هشدار" رسیده است.

آقای لاریجانی مورد دیگر "اتهام" غرب به ایران را "فرزندکشی" اعلام کرد و گفت: "عدم اعدام افراد زیر ۱۸ سال جزو تعهدات قانونی ما است، اما در پاره ای از موارد قاضی تشخیص داده که به عنوان مثال، فرد ۱۷ ساله ای سه قتل انجام داده و مسئولیت این کار را می داند و حکم اعدام برایش صادر می شود."

او با اشاره به پرونده سکینه آشتیانی و بازتاب های بین المللی آن، بازشدن پرونده ای به غیر از قتل نفس را نادرست خواند و خواهان دقت قضات در صدور حکم سنگسار شد.

سکینه محمدی آشتیانی، ۴۳ ساله، در سال ۲۰۰۶ به اتهام مشارکت در قتل همسرش و ارتکاب زنای محصنه در تبریز محاکمه و به سنگسار محکوم شد.

به دنبال فشارهای جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم سنگسار، سرانجام قوه قضائیه ایران اعلام کرد که خانم آشتیانی به جرم دست داشتن در قتل همسرش به قصاص محکوم شده و اجرای حکم اعدام او بر حکم سنگسار اولویت دارد.

آقای لاریجانی یکی از شرایط غرب برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را لغو قانون سنگسار دانست و گفت که هدف غربی ها از این کار "ترویج زنا" در جوامع اسلامی است.