'مبارزه جهانی با مواد مخدر شکست خورده است'

کمیسیون جهانی سیاستگذاری مواد مخدر در گزارشی از "شکست" تلاش های صورت گرفته برای مبارزه با این مواد خبر داده است.

این کمیسیون از دولت های جهان خواسته است برای مبارزه بهتر با قاچاق مواد مخدر مصرف بعضی از این مواد را قانونی و از برخورد مجرمانه با مصرف کنندگان این مواد خودداری کنند.

این گزارش به وسیله ۱۹ نفر از مقام های عالی رتبه سیاسی، هنرمندان و فعالان تجاری در جهان شامل کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، روسای جمهوری سابق مکزیک، کلمبیا، برزیل و نخست وزیر کنونی یونان تهیه شده است.

به گزارش این کمیسیون، سیاست های کنونی مبارزه با مواد مخدر باعث افزایش جرایم سازمان یافته، افزایش هزینه های عمومی و مرگ هزاران نفر در سال شده است.

این کمیسیون در ادامه گفته است به رغم تلاش های صورت گرفته، مصرف تریاک در جهان ۳۵ درصد، کوکائین ۲۷ درصد و حشیش بیشتر از ۸ درصد افزایش داشته است.

به گفته نویسندگان گزارش "راهکارهای سرکوب کننده مشکل مواد مخدر را حل نمی کند و مبارزه با این مواد نمی تواند با پیروزی به پایان برسد."

کاخ سفید این گزارش را رد کرده است.