نخست وزیر ژاپن استیضاح می شود

در پی استیضاح نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن او تاکید کرده است استعفا نخواهد داد.

استیضاح آقای کان به درخواست نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان و در واکنش به عملکرد او در برابر بحران زلزله و سونامی بی سابقه ماه مارس مطرح شده است.

استیضاح کنندگان همچنین از نحوه برخورد آقای کان با بحران هسته ای و ادامه نشت ذرات رادیواکتیو از نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما انتقاد کرده اند.

در صورت رای عدم اعتماد پارلمان ژاپن به آقای کان، او باید از سمت خود استعفا دهد یا به برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام اقدام کند.

بعضی از نمایندگان بانفوذ حزب دموکرات که آقای کان عضو آن است، از استیضاح او حمایت کرده اند.

ایچیرو اوزاوا، رقیب اصلی نائوتو کان در حزب دموکرات و یوکیو هاتویاما، نخست وزیر سابق ژاپن از افرادی هستند که حمایت خود را از استیضاح او اعلام کرده اند.

استیضاح کنندگان گفته اند آقای کان بحران را در این کشور به خوبی مدیریت نکرده و هدایت عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان ضعیف بوده است.

نظرسنجی تازه موسسه پیو از ۷۰۰ شهروند ژاپن نشان می دهد ۷۹ درصد پاسخ دهندگان عملکرد آقای کان را ضعیف برآورد کرده اند.