ریاست جمهوری: ادعای نسبت داده شده به مشائی مضحک است

دفتر رئیس جمهوری ایران با انتشار بیانیه ای "انتساب شایعه اول رجب" به اسفندیار رحیم مشائی را تکذیب کرد و آن را "داستان سرایی و حاشیه سازی برای دولت" دانست.

به گزارش ایسنا، این بیانیه "اتهام" وارد شده به آقای رحیم مشائی، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را "بیش از سایر اتهامات مضحک و درعین‌حال تأسف بر‌انگیز" خواند.

آقای رحیم مشائی که هواداران آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از او به عنوان رهبر "حرکت انحرافی" در دولت نام می برند، در هفته های گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفته است.

به تازگی یکی از خبرگزاری های نزدیک به هواداران رهبر ایران خبری را منتشر کرد که به نقل از اسفندیار رحیم مشائی او را "شعیب بن صالح" نامیده بود.

خبر منتشر شده درباره شعیب بودن آقای رحیم مشائی پس از مدتی از خروجی این خبرگزاری حذف شد.