ملادیچ روز جمعه در دادگاه لاهه حاضر می شود

تایید شده است که راتکو ملادیچ، فرمانده ارتش صرب های بوسنی، روز جمعه برای اولین بار در دادگاه بین المللی در لاهه حاضر خواهد شد.

تشخیص داده شده است که او از لحاظ پزشکی آمادگی محاکمه را دارد و با اتهاماتی شامل نسل کشی و جنایت علیه بشریت روبرو خواهد شد.

سرگه برامرتز، دادستان اصلی این پرونده، گفت که ژنرال ملادیچ بوسنی را دو پاره کرد؛ جنایات او وجدان جهان را تکان داد و بازداشت او نشان داد که هیچ کس نمی تواند پس از ارتکاب جنایات جنگی بر مصونیت قضایی حساب کند.

ژنرال ملادیچ هفته گذشته پس از 16 سال فراری بود در صربستان دستگیر شد.